"Skymning dra din slöja över blad och gren, vad som slumrar på dagen väcks i månens sken"